22 Haziran 2022 tarihinde, iki hafta süren müzakerelerin ardından Avrupa Parlamentosu Üyeleri, birkaç gün önce reddedilen karbon piyasasına yönelik Emisyon Ticareti Programını revize etti.

AP üyeleri MACF olarak adlandırılan sınırlarda karbon vergisi mekanizmasını ve sosyal iklim fonunun oluşturulmasını kabul etmişti. Bu mekanizma başlangıçta, ithal ürünlerin karbon "payının" fiyatını, kapsamına giren AB ürünlerinin fiyatıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlamıştır.

KPMG tarafından yapılan analizde, "2027 yılında yürürlüğe girmesinden itibaren, MACF kapsamındaki sektörlerdeki ürünlerin ithalatçılarının, ithal edilen ürünlerin karbon emisyonları için sertifika satın almaları gerekeceği" hatırlatılmaktadır.

Avrupa Komisyonu, "MACF'nin, elektrik piyasalarını Avrupa Birliği ile bütünleştirmek isteyen ülkelerde üretilen ve bu ülkelerden ithal edilen elektriğe, bu piyasalar tam olarak bütünleşene kadar uygulanacağını hatırlattı. Bu noktada ve bu ülkelerin belirli taahhüt ve yükümlülükleri yerine getirmesiyle bağlantılı katı koşullar altında, bu ülkeler mekanizmadan muaf tutulabilir. Böyle bir durumda AB, 2030 yılında verilen tüm muafiyetleri gözden geçirecektir; bu tarihe kadar bu ortakların taahhüt ettikleri karbonsuzlaştırma tedbirlerini ve AB'ninkine eşdeğer bir emisyon ticareti planını uygulamaya koymuş olmaları gerekmektedir.

Böylece, uygulamanın önündeki engeller konusunda uzlaşmaya varılmıştır.

- Uygulama takvimi: MACF, başlangıçta planlanandan iki yıl önce, 2032'de tamamen yürürlüğe girecek; ancak sertifika alma yükümlülüğü 2026 yerine 2027'nin başına ertelendi.


- MACF'nin kapsamı hidrojen, plastik ve organik kimyasalları da içerecek şekilde genişletilmiş, böylece karbon kaçağına maruz kalan tüm sektörler kapsanmıştır.


- Ücretsiz ihracat ödenekleri.

- Sınırlarda karbon vergisi mekanizması kapsamına girmeyen alt ürünlerin üretimi için ticaretin değiştirilmesi gibi MACF'nin dolanmayı önleme mekanizmasının güçlendirilmesi.

- MACF'nin hedefi karşılayamaması durumunda bir yasa teklifinin sunulmasına olanak tanıyacak bir güvenlik ağı.

- MACF makamı tarafından alınan kararlara karşı ticaret ve itiraz prosedürlerinin güçlendirilmesi.


Ancak girişim şimdiden eleştirilmeye başlanmış olup, parlamento kararının ardından Les Echos gazetesinde yayınlanan bir makalede "Avrupa sınırlarındaki karbon vergisinin yoksul ülkelere zarar vereceği" belirtilmiştir.