19 Eylül 2022 tarihinde Dünya Bankası, iklim değişikliğine en iyi adaptasyon şekli olacağı için "hızlı, dirençli ve kapsayıcı" büyümenin önemini hatırlatan bir rapor yayınladı.

Bu girişim, Sahel ülkeleri (G5) için, artık önemli bir çevre hukuku konusu haline gelen iklim değişikliğinin etkilerini nihai olarak sınırlandırmak üzere ekonomilerini çeşitlendirecek reformları hızlandırabilmeleri amacıyla başlatılmıştır.

Dünya Bankası ayrıca, örneğin Nijer ve Burkina Faso'nun yıllık GSYH'lerinin 2050 yılına kadar önemli ölçüde düşebileceğine dikkat çekmiştir.

Le Monde, rapora ilişkin analizinde beş Sahelya ülkesinin iklim eylemi için 30 milyar dolardan fazla finansman ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor. Bununla birlikte, uluslararası kuruluşun raporu, bu iklim hasarının geri döndürülebilir olduğunu veya en azından azaltılabileceğini garanti ettiği için karamsar görünmüyor.

Bu nedenle Dünya Bankası, Batı ve Orta Afrika'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Ousmane Diagana'nın da hatırlattığı gibi, gıda güvensizliği üzerindeki olumlu etkisi de dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde etkisi olacak olan iklim adaptasyonuna öncelik vererek bu ülkelerde büyümeyi hızlandırmanın önemini yinelemiştir: "Önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkarak 160 milyona ulaşması beklenen nüfusuyla Sahelya ülkeleri, demografik kazanımı gerçekleştirmek ve bölgeyi sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme yoluna sokmak istiyorlarsa büyümelerini hızlandırmalı ve iklim adaptasyonuna öncelik vermelidirler. "

Bununla birlikte, beş Sahel ülkesi olan Mali, Çad, Nijer, Burkina Faso ve Moritanya'nın, gelecekteki iklim şoklarına uyum sağlayabilmeleri için en yoksul ve en kırılgan hanelere düzenli nakit transferleri ve hizmetler sağlayacak sosyal koruma sistemleri geliştirmekte olduğu unutulmamalıdır.