İdari İşbirliği Direktifi (DAC 6), AB Üye Devletlerinin vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılığına karşı yürüttükleri politikalarda güvenliği arttırmayı ve ülkelere ve şirketlere güven vermeyi amaçlamaktadır.

Aslinda, bu direktifin son versiyonu olan DAC 6, mesleki gizlilik çerçevesini sınırlandırmakta ve kısıtlamaktadır. Son İdari İşbirliği Direktifi, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla mücadelede mesleki gizliliğin önüne geçmiş gibi görünüyor. Aracılar ve özellikle de avukatlık mesleği ile ilgili olarak verilen uzlaştırma kararları çok azdır.

Fransa'da tüm avukatlik mesleği bu kısıtlamalara karşı ayaklanmış görünüyor. Doktrin, avukatın mesleki gizliliğinin en önemli savunma aracı oldugunu hatirlatiyor. Morgane Pagot, fransiz bir hukukcu da bunun Hukukun temel direği olduğunu hatırlattı.

DAC 6 - 2018/822/UE direktifi, şirket için verilerinin gizliliğine ilişkin güvenlik açısından oldukça kısıtlayıcıdır. Bu nedenle, avukatların mesleki gizliliğin önemine teslim olmaya hazır olmadıkları söylenmelidir. Ortak bir cephe oluşturmak amacıyla CNB, Conférence des Batonniers ve Paris Barosu, DAC 6 hükümlerini Fransiz Conseil d’État’si na, 21 Ekim 2020 tarihli kararnamenin uygulanmasının askıya alınması çağrısında bulundu.

25 Haziran 2021 tarihinde, Danıştay talepleri kabul etmiş ve CJUE'dan Direktifin ihlal edilip edilmediği konusunda bir ön karar vermesini istemiştir.

Belçika Anayasa Mahkemesi, CJUE, aff. C-694/20, Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU v Vlaamse Regering kararı ile 2020 yılı sonunda CJUE'ı buna davet etmiş olmasına rağmen, başvuranlar hala CJUE'ın cevabını beklemektedir.

Ancak Direktifin önemi ve geçireceği değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda, mesleki gizliliğe bir gün DAC 6 tedbirleri doğrultusunda bütünüyle saygı gösterileceği umulmaktadır.